Opleiding binnen Lisiduna

Leerlingen kunnen bij Lisiduna een opleiding voor een instrument volgen. Nieuwe leerlingen kunnen in overleg met de docent elk gewenst moment van het jaar instromen. Lisiduna stelt een instrument in bruikleen ter beschikking. 

Het lesprogramma bestaat jaarlijks uit totaal 35 lessen. In schoolvakanties wordt geen les gegeven. Met nieuwe leerlingen wordt een leerlingenovereenkomst afgesloten. Hierin staat alles over het volgen van muziekles bij Lisiduna. Na het afsluiten van de leerlingenovereenkomst kan de eerste 10-lessenkaart worden uitgegeven. De uitleg over de 10-lessenkaart staat verder op deze pagina beschreven. 

De coördinatie van de muzieklessen wordt verzorgd door de opleidingscommissie. Voor vragen of opmerkingen over de opleiding kunt u contact opnemen via muziekles@lisiduna.nl

Examen
Leerlingen kunnen kiezen uit een landelijk (HaFaBra) of verenigingsexamen. De HaFaBra examens zijn er in vier niveaus: A, B, C en D. Bij het verenigingsexamen stelt de docent vooraf per niveau einddoelen en de examenprocedure vast. Dit is vastgelegd in het leerplan van de vereniging. De kosten van het examen komen voor rekening van de leerling.

Bij Lisiduna werken we met een 10-lessenkaart voor de muzieklessen. Deze kaarten zijn voor de lessen algemene muziekvaardigheden (noten-kennis, ritme-kennis en het instrument leren beheersen). Tevens geldt de lessenkaart voor de deelname aan het KSO. De duur van de lessen varieert per instrument en is tussen de 20 tot 40 minuten. Uitgangspunt is dat onafhankelijk van het bespeelde instrument de leerling evenveel lessen ontvangt. Voor de hobo bestaat het lesprogramma alleen uit wekelijkse individuele lessen.

Hoe werkt de 10-lessenkaart?
Na het afsluiten van de leerlingenovereenkomst wordt de eerste 10-lessenkaart uitgegeven. De leerling laat iedere les op de 10-lessenkaart aftekenen door de docent. De docent declareert de lessen bij de penningmeester d.m.v. een kopie van de ingevulde leskaart. De 10-lessenkaart is vier maanden geldig. Dit komt er op neer dat leerlingen doorgaans vier lessenkaarten per jaar gebruiken. Wanneer de kaart vol is, kan de leerling een nieuwe kopen bij de penningmeester. Na betaling van de leskaart, wordt de leskaart toe gestuurd via de mail. De leerling kan gebruik maken van een leeninstrument en het lidmaatschap van de muziekvereniging is gekoppeld aan de 10-lessenkaart.

Hieronder staan de tarieven van de 10-lessenkaart. De 10-lessenkaart is vier maanden geldig. Dit komt neer op vier 10-lessenkaarten per jaar. De kosten zijn inclusief contributie, een leeninstrument en een bijdrage voor het KSO.  Het lesmateriaal (lesboek) dat nodig is voor de individuele lessen wordt door de leerling zelf bekostigd. Als leerlingen hun A-diploma hebben behaald, wordt het tarief verhoogd, omdat de leerling dan mee gaat spelen met het KSO, het harmonieorkest of de malletband. Tot A-niveau: € 150,- (€600,- per jaar) Vanaf A-niveau (inclusief KSO): € 176,- (€704,- per jaar) Leerlingen met een B-diploma die geen les meer nemen maar wel met de harmonie of malletband meespelen, betalen de jaarlijkse contributie van €200,-.
Vanaf drie maanden les kan de leerling bij het Kei Stedelijk Orkest (KSO) spelen. Dit is onderdeel van het opleidingsprogramma. Blaasinstrumenten Als de leerling voldoende niveau heeft (dit wordt bepaald door de docent en de dirigent) kan deze maandelijks mee repeteren met het harmonie-orkest (vrijdagavond). Voor de pauze wordt met de keuze van de muziekstukken rekening gehouden met het niveau van de leerlingen. Slagwerk Slagwerkleerlingen hebben wekelijks individueel les. Zij repeteren vanaf een bepaald moment mee tijdens de wekelijkse repetitie van de malletband (dinsdagavond). De docent en dirigent bepalen wanneer de leerling hiervoor voldoende niveau heeft. Bij de activiteiten van de marchingband wordt de leerling zo snel als mogelijk ingezet. Het leren marcheren is een eerste vaardigheid die beoefend wordt. Pas daarna wordt het bespelen van een instrument in de marchingband geoefend. De docent ondersteunt de leerling bij de voorbereiding repertoire voor de marchingband.

De lessen worden gegeven door erkende en gediplomeerde docenten. Elke docent werkt met een eigen lesmethode. De volgende docenten geven les bij muziekvereniging Lisiduna:

René Alkema:                      Trompet, Hoorn, Trombone, Bariton, Bugel en Cornet
Appelona Klarenbeek:       Dwarsfluit
Evelyn Heuvelmans:           Hobo
Emile van der Peet:            Saxofoon, Klarinet
Bert Bakker:                         (melodisch) slagwerk

Sluit Menu